" به نام او و به ياد مهدي (عج) " <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 {     اي عزيز !

       آن چنان غريق درياي غربتمان مكن كه به سمت هر خاشاك عاطفه اي دست نياز

        دراز كنيم . پناه بر تو از تنهايي و غربت و بي كسي .

           اي معبود دوست داشتني !

          از ميان ظلمتي كه بر درون و بيرونمان سايه گسترده ، روزني به روشنايي مهدوي

        بگشا تا بهانه اي براي زنده ماندن پديد بيايد .

           اي مهرباني بي منّت !

            ما را آن چنان نگران خودت كن كه هيچ جاذبه و دغدغه اي نگاهمان را از تو

         نگيرد ؛ كور باد چشمي كه تو را نگران خويش نمي بيند .                        }

                                             والسلام علی من اتبع الهدی   07.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید