* به نام او و به ياد مهدی (عج) *

سلام بر او که قلب مرا در فراق خود می سوزاند و تنها با اين سخن از جبران خليل جبران است که خود را دلداری می دهم :

خموش باش قلب من تا رسيدن صبح . هر که صبورانه بامدادان را انتظار کشد ، سپيده دم او را عاشقانه در آغوش خواهد کشيد .                                                                                    يا علی مددی . والسلام علی من اتبع الهدی  07.gif

/ 4 نظر / 2 بازدید
verar

سلام: ما عاشقان غير از خدا ياری نداريم/با ياريش حاجت به ديّاری نداريم

گلبرگ

پايان شب سيه سپيد است....

مهدي المثني

بيا ... بيا که عالمی برای تو آغوش گشوده است... (از گوشه‌ای برون آ ای کوکب هدايت) ... از بازديد و نظرتون ممنون و مشعوف شدم..