” به نام او و به ياد مهدي (عج)               <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

گفته اند در ميان فرشتگان ‏، فرشته اي حليم تر و رحيم تر و مهربان تر از ميكائيل نيست و فرشته اي مهيب تر و با سياست تر از جبرئيل نيست . روزي هر دو مناظره مي كردند . جبرئيل گفت : « مرا عجب آيد كه با اين همه بي حرمتي و جفاكاري خلق ، رب العز‎‏ة ، بهشت از بهر چه آفريد ؟ » ميكائيل گفت : « مرا آن عجب مي آيد كه با آن همه فضل و كَرم و رحمت كه الله را بر بندگان است، دوزخ از بهر چه آفريد ؟ » از حضرت عزت و جناب جبروت ندا آمد كه : « أحبكما الي أحسنكما بي ظنا ؛ و قد قال الله عز و جل : إن رحمتي سبقت غضبي ؛ از شما هر دو ، آن را دوست تر دارم كه به من ظن نيكو تري بَرَد ( يعني    ميكائيل ) كه رحمت بر غضب فضل مي نهد . رحمت من بر خشمم پيشي مي گيرد . »                       

       It is said that among angels Michael waskind and wise and merciful and there is no angel like Gabrial in fear. One day they had a debate. Gabrial said: I wonder why God creates heaven although there is lots of sin?  Michael said: I wonder although there are lots of kind ness and mercy of God on his creatures why he creates hell? At that time God said: I love a person who thinks about me from the better aspect and he was Michael.                                                                  والسلام علی من اتبع الهدی        07.gif

/ 1 نظر / 7 بازدید