* به نام او و به ياد مهدی (عج) *

سلام . من که خوبم توی اين فصل امتحانات . اميدوارم شما هم خوب باشيد و سرحال . اگه وقت بشه و عمری هم باقی باشه حتما بيشتر ميام . اين هم از جبران خليل جبران :

« نايی به من ده و تو بخوان ! که آوازه برترين جنون است و ناله ی نی پايدارتر از هر ثابت قدمی است . »

                                                                                   يا علی مددی ... والسلام علی من اتبع الهدی   07.gif

/ 5 نظر / 3 بازدید
verar

سلام: اميد موفقيت شما در تمام مراحل زندگی ، اين روابط قابل قبول نمی باشد ولی متاسفانه یا بدبختانه این جوانها به علت کمی امکانات و محل های تفریج و فشار خانواده ها بعضی مواقع دست به کارهائی می زنند که بدون در نظر گرفتن تمام موارد اخلاقی میباشد و تنها در فکر همان لحظه ای که باهم هستن میباشند که بيشتر مواقع برخوردی تند باعث عواقب ديگری می شود

verar

سلام : اين نغمه سرا کيست بگو تا ننوازد/آتش نزند بر دل و دل را نگدازد.....

رنگین کمون

سلام من سيبی ميخواهم تا آنرا گاز بزنم و نامم در بهشت ثبت شود...سر بزنين خوشحال ميشم...يا حق

گلبرگ

سينه خواهم شرحه شرحه از فراق....