به نام او و به ياد مهدی (عج)

{ الهی ! عاجز و سرگردانم . آن چه در من است نشناختم ، و آن چه شناختم در من نيست .  }

{  الهی ! فراق هست ، داغ نيست ؛ سوز هست ، گداز نيست ؛ تقصير از کيست ؟  }

 

                                                       والسلام علی من اتبع الهدی  07.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید