*ماه تابان من*

در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد ***** وقت است که همچون مه تابان به در آیی
 
يلدا
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۳ : توسط : سیب سرخ

* به نام او و به ياد مهدی (عج) *
در دل هر زمستان ، تپشی از بهار هست و در پوشش سياه شب ، لبخندی از طلوع نمايان است .
جبران خليل جبران

يا علی مددی . والسلام علی من اتبع الهدی