*ماه تابان من*

در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد ***** وقت است که همچون مه تابان به در آیی
 
نقش تو
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۳ : توسط : سیب سرخ

                          * به نام او و به ياد مهدی (عج) *

ابن مپندار که نقش تو رود از نظرم ... خاطرت جمع که در خواب پریشان منی

                                                                      يا علی مددی . والسلام علی من اتبع الهدی