*ماه تابان من*

در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد ***** وقت است که همچون مه تابان به در آیی
 
 
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۳ : توسط : سیب سرخ

                          * به نام او و به ياد مهدی (عج) *

سلام بر او که قلب مرا در فراق خود می سوزاند و تنها با اين سخن از جبران خليل جبران است که خود را دلداری می دهم :

خموش باش قلب من تا رسيدن صبح . هر که صبورانه بامدادان را انتظار کشد ، سپيده دم او را عاشقانه در آغوش خواهد کشيد .
                                                                                   يا علی مددی . والسلام علی من اتبع الهدی