*ماه تابان من*

در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد ***** وقت است که همچون مه تابان به در آیی
 
 
ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۳ : توسط : سیب سرخ

                             * به نام او و به ياد مهدی (عج) *

 « الهی !
   با ديدگانی که از نم نم باران نياز لبريز است از تو می خواهيم که به دل های تاريک و انديشه های سرمازده مان روشنايی ايمان و گرمای عشق ببخشايی چرا که لحظه ها بی ترنم ذکر تو ، مرده و بی معناست و غزل عشق بی ياد تو نيز سرگردان است و بی ترانه .   »
                                                                       يا علی مددی . والسلام علی من اتبع الهدی