*ماه تابان من*

در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد ***** وقت است که همچون مه تابان به در آیی
 
دل تنگی (۱)
ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۳ : توسط : سیب سرخ