*ماه تابان من*

در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد ***** وقت است که همچون مه تابان به در آیی
 
 
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۳ : توسط : سیب سرخ

                         * به نام او و به ياد مهدی (عج) *

{ بنفشه ای خوش رنگ

دميده بود در آغوش کوه ، از دل سنگ

به کوه گفتم :

                     شعرت خوش است و تازه و تر

و گر درست بخواهی ، من از تو شاعرتر 

که شعرت از دل سنگ است و

                                         شعرم از دل تنگ

                                                                   فریدون مشيری  }

                                                                                     يا علی مددی . والسلام علی من اتبع الهدی