*ماه تابان من*

در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد ***** وقت است که همچون مه تابان به در آیی
 
آرام (۳)
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۳ : توسط : سیب سرخ

* به نام او و به ياد مهدی (عج) *

خدايا به تو پناه می برم که لفظ را بپرستم بدون معنا .                        
                                                                                                 صحيفه امام علی (ع)
سلام ای آرام اين دل بی تاب و بی قرارم !
کاش اين جا بودی و گيسوانت را در دست گرفته و شانه می کردم .
کاش اين جا بودی و عطر ياس را با زمزمه های زيبايت استشمام می کردم .
کاش اين جا بودی و ناز کردن هايت را با نيازم می خريدم .
کاش اين جا بودی و ... .
اما تو ای نازنينم ! اکنون اين جا نيستی .
اين جا در کنار من . در کنار اين جسم رنجور و خسته ی من .
اين جا ... اين جا ... .
زيبا سرود زندگی ام !
پس چه وقت خواهی خواند اين سرود را ؟!
گوش هايم سخت در انتظار است و بس اميدوار به شنيدن نغمه ی روح بخشت .
چشم هايم را نگو که هم چون يعقوب ، سفيد گشته اند در غم دوريت .
کجايی جان جانان ؟!
                                                                                                   يا علی مددی
                                                                                         والسلام علی من اتبع الهدی