*ماه تابان من*

در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد ***** وقت است که همچون مه تابان به در آیی
 
 
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۳ : توسط : سیب سرخ

       به نام او و به ياد مهدی (عج)

      سلام !

     {  خدايا ! ما را به جرعه ای از عشق مهمان کن و برقی از منزل ليلی بدرخشان تا خرمن وجودمان را خاکستر کند . }

      عاشق خويش کن ما را ای تو خوب و مهربان ! ما را از خويش برهان و به خویش بخوان .

                                             والسلام علی من اتبع الهدی