*ماه تابان من*

در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد ***** وقت است که همچون مه تابان به در آیی
 
انتظار فرج از نيمه ی خرداد کشم
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۳ : توسط : سیب سرخ