*ماه تابان من*

در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد ***** وقت است که همچون مه تابان به در آیی
 
آرام (۲)
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۳ : توسط : سیب سرخ

                    * به نام او و به ياد مهدی (عج) *

 دوباره دل تنگم .

 نوای دل کش دلم نواخته شد و من با آن هم راه شدم . اشک هايم بر گونه هايم و ... .                        

اين بار دستی نبود که سرم را در آغوش گيرد ، و لب هايی نبود که بر سياهی درهم                   

   بوسه زند ، و بگويد :  آرام ،  نازنينم .                                                                                              

  اين بار و هيچ بار قبل تر نبوده است .

  آقا و مولای من !                                                                                                  

تاب دوری نمانده ديگر .بی تو چه دل تنگ و دل غمينم ، و شايد افسرده .

کاش می توانستم چشم در چشم با تو سخن گويم . چشم در چشم ... .

  زيبا اميد آمدن !                                                                                                                   

روزهايم بی تو چه بی ثمر می گذرند . آه ! می دانی که چه قدر فرياد در سينه دارم ؟ 

به وسعت همه ی لحظه های نبودنت در کنار جسمم ، فرياد دارم و آه .

  نازنينم !                                                                                                                                      

دست های خالی ام را بگير ؛ که گرمای دستانت ، آرام ِ من است .

مرا هم قدم کن با خويش ؛ که اکنون سست پايم و جاده بس پر سنگ و لغزنده .

با خويش هم راه کن مرا ؛ تا خدايی گردم ، فانی فی الله ، باقی بالله .

 هميشه در انتظار آمدنت لحظه شماری می کنم .                                                                        

بيا و مرا از آتش هجرانت رهايی بخش .                                                                                      

بيا و مرا در آتش وصالت بسوزان .                                                                                               

بيا و دستانم را ... .                                                                                                              

بيا و سرم را ... .                                                                                                                  

بی قرارتم ، بيا آرام من !

                                                                                                        يا علی مددی
                                                                                              والسلام علی من اتبع الهدی