*ماه تابان من*

در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد ***** وقت است که همچون مه تابان به در آیی
 
 
ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۳ : توسط : سیب سرخ

به نام او و به ياد مهدي(عج) "

{ بانو ، بانوي بخشندهء بي نياز من !

   اين قناعت تو ، دل مرا عجيب مي شكند ...

   اين چيزي نخواستنت ، و با هر چه هستْ ساختنت ...

   اين چشم و دست و زبان ِ توقعْ نداشتنت ، و به آن سوي پرچين ها  نگاه نكردنت ...

    كاش كاري مي فرمودي دشوار و ناممكن ، كه من به خاطر تو سهل  و ممكنش مي كردم ...

    كاش چيزي مي خواستي مطلقا ً ناياب ، و من به خاطر تو آن را به  دنياي يافته ها مي آوردم ...

    كاش مي توانستم هم چون خوب ترين دلقكان جهان ، تو را سخت و  طولاني و عميق بخندانم ...

   كاش مي توانستم هم چون مهربان ترين مادران ، ردّ اشك را از گونه هايت بزدايم ...

   كاش نامه اي بودن ، حتي يك بار ، با خوب ترين اخبار ...

   كاش بالشي بودم ، نرم ، براي لحظه هاي سنگين خستگي هايت ...

   كاش اي كاش كه اشاره اي داشتي ، امري داشتي ، نيازي داشتي ، رؤياي دور و درازي داشتي ...

   آه كه اين قناعت تو ، اين قناعت تو دل مرا عجب مي شكند ...

                                      نادر ابراهيمي ؛ چهل نامهء كوتاه به همسرم     }

                                               والسلام علی من اتبع الهدی