*ماه تابان من*

در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد ***** وقت است که همچون مه تابان به در آیی
 
 
ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۳ : توسط : سیب سرخ

 " به نام او و به یاد مهدی (عج) "                                     

 

 {  الهی ! خواستم عذر گناه آورم ، ادب گفت : شرم سکوت آر .                                                  

     الهی ! نیستی به هستی رسید خجل شد ؛ خجالت آرزوی ماست .                                              

     الهی ! شنیده ام ز مادر مهربان تری ، مادر طاقت سوختن فرزند ندارد .                                   

     الهی ! قصه ء تو ، غصه ء ماست ؛ غصه ء ما ، قصه ء توست .                                           

     الهی ! دردی که تو درمانش باشی ، درمان ِ بی درد است .                                                   

     الهی ! تا توانم از تو خواهم ، گر نتوانم ، از من مخواه .                                                       

     الهی ! خواستن ، به خواست توست ؛ بخواه تا بخواهیم .   }  

                                                                                                             والسلام علی من اتبع الهدی