*ماه تابان من*

در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد ***** وقت است که همچون مه تابان به در آیی
 
 
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸۳ : توسط : سیب سرخ

    ٬ به نام او و به ياد مهدی (عج) ٬

    الهی ! ای اميد اين دل !

    به دنبال گم شده ای ؛ هراسان از فراقم ؛ می گردم و نمی يابم .

     با تو سخن می گويم که می دانی دردم را . درمان من ! تو را به

ياری می گيرم که من جز تو ياريگری ندارم  مگر اين که خود خواسته باشی

؛کمکم کن . دستم بگير که پايم سخت سست و لغزان است . مرا به خود

وامگذار . چگونه باور کنم که ياران ، که نه   دوست دارانت ، را به حال

خويش گذاری و رهايشان کنی . مرا از خودم برهان نه از خود . به ياريت

هميشه محتاجم که تو قادر کريمی و من ضعيف و حقير و بی چيز . اميدم را

نااميد مکن .

                              والسلام علی من اتبع الهدی