*ماه تابان من*

در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد ***** وقت است که همچون مه تابان به در آیی
 
 
ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۳ : توسط : سیب سرخ

               ٬ به نام او و به ياد مهدی (عج) ٬

  {  اين جهان بازاری است

    و خريدار من و تو بسيار

      هشدار !

      که خود را به پشيزی نفروشيم

      ای يار !                      ح . عليزاده                      }

                        والسلام علی من اتبع الهدی