*ماه تابان من*

در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد ***** وقت است که همچون مه تابان به در آیی
 
 
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۳ : توسط : سیب سرخ

” به نام او و به ياد مهدي (عج)                          

                          

{    اي خداي تنهايان و بي كسان و بي مونسان !                        

      اي مخاطب آشناي دردهاي نگفتني !                                        

       اگر بناست بسوزيم ، طاقتمان ده و اگر بناست بسازيم ، قدرتمان ده .                

      اي محبوب جاوداني !                                                        

       اگر نبود عطر حضور تو ، در تعفن اين لاشه هاي مردار چگونه تاب مي آورديم و

  اگر نبود گرماي دست هاي تو ، در اين سرماي بي كسي چگونه سر مي كرديم ؟     

      اي معشوق ازلي !                                                           

     عموم آدميان علي الخصوص مدعيان عاشقي ، در مقولهء عشق عوامند . الفباي سخت دوست داشتن را به ما بیاموز.         }

 

                                                 والسلام علی من اتبع الهدی